Præster i Sulsted Sogn

Sulsted Præstegaard med Forpagterbolig til. Malet i 1935 af Elimar. Stor tak til Margrethe Borup Nyborg for foto af dette dejlige maleri - lige som jeg husker det så ud.

1539 - 1550

Herman Kortsen

1550 - 1585

Christian Mørk

1585 - 1624

Thomas Kristoffersen Galskøtt

1624 - 1658

Erich Nielsen

1658 - 1672

Bent Hansen

1672 - 1675

Hans Jensen

1675 - 1711

Heinrich Jensen Stampe

1711 - 1733

Jens Stampe

1733 - 1760

Peder Andersen Højer

1760 - 1781

Arved Svendsen Orre

18. april 1781 døde Sulsted-Ajstrups sognepræst Arved Svendsen Orre. Han var blevet indsat som præst 20. juni 1760. Han flyttede dermed ind på præstegården, som dengang var placeret i Langelund, lige ved siden af Sulsted kirke. Han blev gift med Jaboba Kiærulf, men ægteskabet forblev barnløst.

1781 - 1807

Peder Gandrup

Peder Gandrup blev sognepræst i Sulsted i 1781 efter at hans forgænger var afgået ved døden. Peder var ugift - og forblev sådan. Måske havde man i sognet håbet på, at han ville stifte familie, så der lød glade stemmer fra en flok børn - men det forblev ved tjenestefolkenes snak. Han havde en del tjenestefolk, og en logernede Andreas Fischer, som i 1799 skrev testamente til fordel for Peder Gandrup.

Sulsted Præstegård mener man, er opført  1799. Naturligvis kunne den være opført for midler som Gandrup selv havde, men det kan jo nemt tænkes, at den er opført for de rigsdalere Gandrup arvede efter sin mangeårige logerende.

Du kan se testamentet på "Nygaards sedler" på linket, ligesom du kan se folketællingerne fra 1787 og 1801.

https://plus.google.com/photos/112276729513360005870/albums/5944580046651548097/5944580046060800226?banner=pwa&pid=5944580046060800226&oid=112276729513360005870

Der er ikke tale om det originale testamente, men blot H.S.A Nygaards afskrift, men som alligevel er sjovere end den digitaliserede kopi jeg her skriver, og som jeg håber jeg gengiver nogenlunde korrekt:

Fischer, Andreas i Sulsted Præstegaard, Gammel, aldrig gift

1799 12.11 kgl. Konf. paa hans testamente af 24.10. s.aa

1. Jeg har haft 4 søskende

 - Jens, degn i "Nerøe" paa Fyn død om han har efterladte Børn ved jeg ikke

- Mariane Elisabet og Peder Andersen i Ubberød paa Fyn begge døde. Har efterladte børn

- Abigael og Skovridder Olesen Jorup, Koldinghus Amt, begge døde, har efterladte børn

Kristiane og degnen Niels Bruun i Skovby paa Fyn, begge døde. Har efterladte børn.

Disse Søskendebørn skal have 300 Rigsdalere til lige deling, som om de var brødre. Er nogle døde og har efterladte Livsarviner, skal disse intet have.

2. Min ældste søster Mariane Elisabet og hendes mands søn Anders Pedersen, som var kusk hos en gehr. i Kbh. da jeg sidste spurgte fra ham, skal have 200 Rigsdalere, men deltager ikke i 1. post

3. Mine slægtninge efter loven har intet videre at kræve.

4. Alt det øvrige tilgaar min ven Hr. Peder Gandrup, Præst i Sulsted- Ajstrup, Provst, hos hvem jeg har opholdt mig siden 01.05.1787 og haaber at forblive.

5. Pastor Gandrup skal være curator ?

 

1807 - 1836

Poul Roth

Han og Magdalene Hass gav hinanden deres JA i Budolfi kirke 25. januar 1808, da havde han været præst et års tid for Sulsted og Ajstrup sogne. 2 børn kom der i ægteskabet Henriette Nielsine Roth f. 04.0.1811 og Karl Frederik f. 17.02.1813. Henriette døde i Sulsted sogn hjemme hos enkemoderen 16. december 1843, og blev begravet d. 22. december.

1836 - 1851

Peder Kofoed

1851 - 1863

Henrik Christopher Hegelund Møller

Netop i dette Søren Kierkegaard år - 200 året for filosoffens fødsel, der foregik d. 5. maj 1813, er det værd at fortælle lidt om Henrik Christopher Hegelund Møller, for han skulle, i følge familiesagnet, personligt have fået den lille flabede Søren Kierkegaards ene ben til at gå af led. Episoden fandt sted i skolen, og Søren måtte køres hjem i drosche, mens Stærke-Henrik, som han blev kaldt, fik sig et par på hovedet.

18. september 1841 blev den teologistuderende Henrik gift med Jensine Caroline Emilie Lütken i Soderup kirke. Ikke alene havde han sagt ja til at elske hende i medgang og modgang - han havde også sagt Ja til at leve med svigermor indtil døden dem skilte.

Mens Emilie, for sådan blev hun kaldt,  havde travlt med at levere arvinger, meldte Henrik sig som frivillig i 1848, da der var udbrudt krig med Hertugdømmerne, han fik senere Ridderkorset for den bedrift. Ved folketællingen i 1850 bor familien Blågårdsvej 36 1.tv i København, mens Henrik stadig er i "kongens klæder" og står opført som premierløjtnant 2. forstærknings bataillon i Nyborg. I 1851 kvitter han dog den militære karriere, da han er blevet ansat som sognepræst i Sulsted og Ajstrup sogne.

Han flytter ind med svigermor, kone og børnene:

Niels Peter Carl, Christen Vilhelm Victor, Peter Hartvig Paulus, Sophie Henriette Kirstine, Holger Selsted Julius. 2 børn føder Emilie i Sulsted sogn:  Henrik Emil Mathæus  f. 19. juni 1852 og  Kirstine Petrine Marie f. 30. juni 1854. Ved folketælliingen i 1855 består præstegårdens beboere endvidere af en huslærer, en husjomfru og 8 tjenestefolk. Mens læreren og husjomfruen er langvejs fra, så er tjenestefolkene fra lokalområdet.

25. februar 1855 døde Henriks svigermor Ellen Sophie 73 1/2 år gammel. Han begravede hende 6. marts. På nettet har jeg fundet følgende om Henriks svigermor:

"Ellen Sophie Lütken død i Sulsted Præstegaard, plejet af en kjærlig Datters opofrende kjærlighed, savnet som en trofast moder, der oprigtigt delte ve og vel, som en øm og kjærlig bedstemor, som en flittig medarbejder og en erfarem raadgiver. Hun døde rolig og Gudhengiven og fandt hos Gud den sorgfri fred, hun forgæves forsøgte levende".

Senere samme år som Stærke-Henriks svigermor døde, døde også Søren Kierkegaard.

I 1860 har ægteparret de 3 yngste boende hjemme, de ældste velsagtens sendt hen, hvor undervisningsforholdende var bedre. Husstanden består endvidere af  huslærer, en ung 20 årig gut fra Ajstrup sogn, Husjomfru fra Læsø, endvidere avlskarl, kusk, røgter, stuepige, kokkepige og bryggerspige.

I 1862 sagde Henrik Christopher Hegelund Møller sit embede op, og blev i stedet sognepræst i Stenmagle på Sjælland. Her fungerede han som sognepræst frem til 1879.  I 1880 boede ægteparret sammen med sønnen Peter Hartvig Poulus Østerbrogade 5 i København. Den tidligere sognepræst for Sulsted og Ajstrup døde senere samme år, mens Emilie først døde i 1897.

Sønnen Henrik Emil Mathæus, som blev født på Sulsted Præstegård d. 19. juni 1852 fik et spændende liv langt væk fra den lille idylleriske præstegård han var født på. Han blev i 1872 cand. phil - i 1873 blev han uddannet sukkerkoger i København, og med et års erfaring som uddannet sukkerkoger rejste han til Hawaii og kom først hjem til Danmark omkring 1916.

Storebror til den eventyrlystne Henrik Emil Mathæus, Christen Vilhelm Victor blev ligesom faderen uddannet teolog og virkede forskellige steder som sognepræst.

Her kan du se forskellige folketællinger med familien samt et billede af Christen Vilhelm Victor https://plus.google.com/photos/112276729513360005870/albums/5944340682545047921?banner=pwa

 

1863 - 1875

Jacob Georg Thaning

Født 24. maj 1816 Harte sogn, Brusk Herred, Vejle Amt som søn af Jens Iskov Thaning og Marie Kirstine Dein.

Døbt 9. juli 1816 i Harte kirke

Student 1835 i Aalborg. Cand. Theol 20. januar 1841.

Præst i Frederikshavn 4. maj 1857. Præst i Sulsted-Ajstrup sogne 14. juli 1863.

Gift med Emilie Augusta Marie Seyer d. 22. oktober 1852 i Rudkøbing kirke. Hun døde 23. dcember 1861 i Frederikshavn, og blev begravet der.

27. oktober 1865 giftede hans sig med Anne Dorthea Winde i Øster Brønderslev kirke. Der var 4 børn i hvert ægteskab.

Han døde 1. februar 1893 i København 76 år gammel.

1875 - 1886

Jens Peter Bekker

Da Jens Peter Bekker ankom til Sulsted Præstegård medbragte han en stor familie: 8 børn havde hans kone Petra Pouline Elenora skænket ham, men kun 7 var levende da de ankom til præstegården. Jens Peter og Petra havde før været ude på længere rejser end denne til Sulsted, de skulle såmænd bare flytte fra Hammer Præstegård, hvor familien var ankommet til i 1868, og her havde han fungeret som sognepræst i 7 år - men nu var tiden kommet til nabosognet.

Jens Peter blev født i Marstal på Ærø d. 5. august 1826 som søn af skolelærer og kirkesanger Bertil C. Bekker, så tanken om at sønnen en dag skulle blive præst lå lige til højre benet.

Han ægtede præstedatteren Petra Pouline Eleonora Bendtsen, og Bekker blev sognepræst i det der dengang var Danmark - nemlig i Slesvig. Her blev de forældre til de 3 første børn

Bertel Christjan Bendtsen Bekker

f. 20.07.1859, døbt 21.08.1859 Sørup, Slesvig, konfirmeret 03.10.1875 i Hammer kirke

Johanne Elen Pouline Bendtsen Bekker

født 09.1861, døbt 09.02.1861 Sørup, Slesvig, konfirmeret 30. 09.1877 i Sulsted kirke

Poul Bendtsen Bekker

Født 16.11.1862, døbt 26.12.1862 Freja, Slesvig, konfirmeret 06.10.1878 i Sulsted kirke.

Familien kunne sikkert have levet resten af deres liv i Slesvig, hvis det ikke var for krigen i 1864. I hvert fald forlod Familien Bekker Slesvig, og deres 4. barn kom til verden i Aunsø på Sjælland.

Elen Kristine Bendtsen Bekker

Født 07.07.1865, døbt 08.08.1865 Aunsø, konfirmeret 03.10.1880 Sulsted kirke

Herefter drog familien til København, nærmere bestemt Blegdamsvej 14, hvor Petra fødte yderligere 2 døtre

Elisabethe Nicoline Bendtsen Bekker

født 14.03.1866, døbt 09.05.1866 Sankt Johannes, konfirmret 16.04.1882 i Sulsted kirke

Petra Marie Elisa Bendtsen Bekker

født 22.02.1868, døbt 21.04.1868, Sankt Johannes, død 22.10.1875, begravet 25.10.1875 Hammer sogn

 Det var altså kort tid efter Petras dåb, at familien drog fra København og skiftede adressen fra Blegdamsvej 14 til Hammer Præstegaard - en egn som ingen af dem antageligt kendte.

I Hammer sogn blev børneflokken yderligere forøget

Christiane Luise Bendtsen Bekker

født 09.11.1869, døbt 27.12.1869 Hammer sogn, konfirmeret 18.04.1886 i Sulsted kirke

Emilie Charlotte Bendtsen Bekker

Født 15.11.1872, døbt 26.12.1872 Hammer sogn.

Foruden præsten og præstekonen og deres 7 levende børn, havde de en lærerinde, et par tjenestepiger og en tjenestekarl. Ved folketællingen i 1880 er de ældste sønner ikke hjemme i præstegården, de er sikkert sendt videre for at dygtiggøre sig.

1. maj 1902 får han og Petra adresse på Dyveke Allé 8 i København, her bor deres datter Elisabeth med mand og børn. Svigersønnen er skibsfører på Dampskibet  "Oluf Bager".  Her bor Jens Peter Bekker frem til sin død, som fandt sted 20. marts 1904. Han blev begravet på Sundby kirkegård d. 26. Ved folketællingen i 1906 bor hans enke stadig hos datteren og familie, endvidere bor datteren Elen Kristine, hun er sygeplejerske. Petra døde 19. januar 1913 80 år gammel, og blev begravet d. 24. ligesom sin mand på Sundby kirkegård.

Deres søn Poul blev ingeniør, og her kan du se nogle billeder fra hans voksenliv

http://www.danskkulturarv.dk/find/Bendtsen-Bekker,+Ida/

 

1886 - 1913

Jens Frederik Balslev

Du kan læse meget mere om Jens Frederik Balslev her Sognepræsterne 

Han var sognepræst i Jelstrup og Lyngby sogne inden han kom til Sulsted sogn.

1913 - 1922

Peter Frederik Horstmann

1922 - 1939

Laurits Alberg Hansen Vesten

1939 - 1948

Kaj Naamansen

1948 - 1954

Sven Thomas Bowman

1954 - 1963

Egon Arne Kroghøj

1963 - 1971

Gunnar Ingemann-Jensen

1971 - 1980

Hans Hindballe Særkjær

1980 - 1987

Erik Johannes Derlev

1982 - 1985

Vibeke Kersting

1986 - 1990

Erik Thordal Jørgensen

1987 -

Ole Raakjær

1991 - 2011

Ivar Viftrup

1999 - 2006

Inge Thomsen

2006 -

Karin Brauner Mikkelsen

2011 -

Ane Stoltze Katborg

Emil Sørensen 21.10.2018 11:58

Hej !
Et enkelt spørgsmål vedr. Peder Gandrup, præst i Sulsted.
Ved du hvor mange penge han arvede efter Andreas Fischer ?
Emil

| Svar

Nyeste kommentarer

17.11 | 11:40

Hej, billedet er af Gudrun Marie Nielsen ligner meget min mor Christiane Bruun f. Løkkens Vejkro 10. april 1917 og billedet kunne være fra ca. 1940-1944

15.11 | 19:15

det er min farmor og farfar på brudebilledet du har, jeg har avis udklippet fra deres guldbryllup i alborg stifttidende som beskriver deres liv

15.11 | 18:57

hej Ann jeg har lånt dit slægt træet og de papirer du har givet min faster og hendes to fætre. Min farfar er Erland Peter Olesen hilsen Laila Sigaard Olesen
:

15.11 | 14:08

Jeg har en akvarel hængende fra 1946, malet af min Onkel Valdemar Nielsen, som havde hytte ved pebermosen. Forestiller en Mølle i Hammer Bakker - kender I den?